Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας

Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως  Βόλος

ΤΚ.383 34

τηλ:24210 74452-55

fax:24210 74380

E-mail: g-prd@prd.uth.gr

http://www.prd.uth.gr