Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως  Βόλος

ΤΚ.383 34

τηλ: 24210 74239

fax: 24210 74238

http://www.arch.uth.gr/el/