Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως  Βόλος

ΤΚ.383 34

τηλ: 24210 74112

fax: 24210 74169

http://www.civ.uth.gr/