Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αργοναυτών & Φιλελλήνων Βόλος

ΤΚ. 38221

τηλ: 24210 74897, 24210 74798  & 24210 74783-4

fax: 24210 74786

e-mail:akontokosta@uth.gr

http://www.pre.uth.gr/main/