Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης

Αργοναυτών και Φιλελλήνων Βόλος

ΤΚ.38221

τηλ: 24210 74803, 24210 74804, 24210 74753

fax Γραμματείας: 24210 74801

e-mail: g-ece@uth.gr

http://www.ece.uth.gr