Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής

Φυτόκου Ν.Ιωνία, Μαγνησία

ΤΚ.384 46

τηλ24210 93155, 24210 93014

e-mail:agrogram@agr.uth.gr

http://www.agr.uth.gr/