Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας

Φυτόκου Νέα Ιωνία Μαγνησίας

ΤΚ.38446

τηλ: 24210 93011

fax: 24210 93157

e-mail: cdomen@uth.gr

http://www.apae.uth.gr