Οικονομικών Επιστημών

Οικονομικών Επιστημών

Κοραή 43 Βόλος

ΤΚ.38333

τηλ: 24210 74776 – 24210 74771

fax:24210 74772

e-mail: g-econ@uth.gr

http://www.econ.uth.gr