ΞΕΝΙΑ 5*****

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 79
Κλίνες: 137
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.domotel.gr
E-mail: xeniavolou@domotel.gr
Τηλέφωνα: 24210-37793/5, 92700, 24210-92800
Fax: 24210-37796
Χειμερινό Τηλέφωνο: 24210-37791
Χειμερινό Fax: 24210-37796
Οδός: ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1
Περιοχή: ΒΟΛΟΣ
Τ.Κ.: 382 22