ΠΑΡΚ 4****

ΠΑΡΚ 4****

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 112
Κλίνες: 213
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.amhotels.gr
E-mail: amparkv@otenet.gr
Τηλέφωνα: 24210-36510/5
Fax: 24210-28645
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2
Περιοχή: ΒΟΛΟΣ
Τ.Κ.: 382 21