ΚΑΛΛΟΝΗ 3***

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 39
Κλίνες: 78
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.hotelkalloni.gr
E-mail: hotelkal@otenet.gr
Τηλέφωνα: 24210-88240/1
Fax: 24210-87241
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΚΛΕΙΟΥΣ 24
Περιοχή: Ν. ΠΑΓΑΣΣΕΣ ΒΟΛΟΥ
Τ.Κ.: 385 00