ΚΥΨΕΛΗ 3***

ΚΥΨΕΛΗ 3***

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 37
Κλίνες: 70
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.hotelkipseli.gr
E-mail: info@hotelkipseli.gr
Τηλέφωνα: 24210-24420, 026888
Fax: 24210-26020
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
Περιοχή: ΒΟΛΟΣ
Τ.Κ.: 382 24