ΑΔΜΗΤΟΣ 2**

ΑΔΜΗΤΟΣ 2**

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 33
Κλίνες: 57
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
E-mail: hotel.admitos@gmail.com
Τηλέφωνα: 24210-21117/8
Fax: 24210-26924
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΥ 5-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ
Περιοχή: ΒΟΛΟΣ
Τ.Κ.: 383 33