ΑΠΟΛΑΥΣΗ 2**

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO TYΠOY EΠIΠΛ.ΔIAM/TΩN
Δωμάτια: 21
Κλίνες: 33
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24210-88298
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΝΕΕΣ ΠΑΓΑΣΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 385 00