ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2**

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2**

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 39
Κλίνες: 73
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.philippos.gr
E-mail: info@philippos.gr
Τηλέφωνα: 24210-37607, 24210-37608
Fax: 24210-39550
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΣΟΛΩΝΟΣ 9
Περιοχή: ΒΟΛΟΣ
Τ.Κ.: 383 33