ΣΑΝΤΗ 2**

ΣΑΝΤΗ 2**

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 39
Κλίνες: 67
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.sandi.gr
E-mail: sandihotelvolos@yahoo.gr
Τηλέφωνα: 24210-33341/2
Fax: 24210-33343
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΤΟΠΑΛΗ 7
Περιοχή: ΒΟΛΟΣ
Τ.Κ.: 382 21