ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1*

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 13
Κλίνες: 21
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.anastasiahotel.net
E-mail: hotanast@otenet.gr
Τηλέφωνα: 24210-64988, 85089
Fax: 24210-85096
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40
Περιοχή: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ
Τ.Κ.: 384 46