ΑΡΓΩ 1*

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 22
Κλίνες: 41
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
E-mail: argo@otenet.gr
Τηλέφωνα: 24210-25372, 24210-37680
Fax: 24210-37680
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 165
Περιοχή: ΒΟΛΟΣ
Τ.Κ.: 382 21