ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΠOΛYTEΛEIAΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 7
Κλίνες: 13
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24280-90200
Fax: 24280-90203
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11