ΡΟΥΣΣΑΣ 1*

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 15
Κλίνες: 25
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24210-21732, 22987
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΙΑΤΡΟΥ ΤΖΑΝΟΥ 1
Περιοχή: ΒΟΛΟΣ
Τ.Κ.: 382 22