ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΩ A’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 8
Κλίνες: 21
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.archontiko-argyro.gr
E-mail: info@archontiko-argyro.gr
Τηλέφωνα: 24280-99353, 099507, 020077
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11