ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ A’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 10
Κλίνες: 22
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα:
E-mail: info@archontikovasiliki.gr
Τηλέφωνα: 24280-99380, 24280-99406
Fax: 24280-99406
Χειμερινό Τηλέφωνο: 24210-37826
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 370 11