ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΛΗ A’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 7
Κλίνες: 13
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24280-99250, 090144
Fax: 24280-90151
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11