ΓΑΙΑ A’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 11
Κλίνες: 24
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24280-99190
Fax: 24280-99148
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 370 11