ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΡΑΜΑΡΛΗ B’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 15
Κλίνες: 29
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.archontikakaramarlis.gr
E-mail: info@archontikakaramarlis.gr
Τηλέφωνα: 24280-99570
Fax: 24280-99779
Χειμερινό Τηλέφωνο: 24280-21179
Χειμερινό Fax: 24280-21209
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11