ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΔΙΟΜΗΔΗ B’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 12
Κλίνες: 26
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.archontikodiomidi.gr
E-mail: hoteldiomidi@yahoo.gr
Τηλέφωνα: 24280-99430, 24280-99090
Fax: 24280-99114
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 370 11