ΘΕΟΔΩΡΑ B’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 8
Κλίνες: 16
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.theodora-pelion.com
E-mail: info@theodora-pelion.com
Τηλέφωνα: 24280-99179, 099989
Fax: 24280-99989
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11