ΑΔΑΜ 2**

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 13
Κλίνες: 26
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24280-99527
Fax: 24280-99870
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11