ΛΑΟΔΑΜΕΙΑ 4****

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 28
Κλίνες: 48
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.laodamia.com
E-mail: info@laodamia.com
Τηλέφωνα: 24280-78800
Fax: 24280-78839
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2Α
Περιοχή: Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 374 00