ΠΗΛΙΟΡΙΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 1*

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 8
Κλίνες: 16
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24280-99194, 99432
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11