ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΣ 2**

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 40
Κλίνες: 78
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.protessilaos.com
E-mail: info@protessilaos.com
Τηλέφωνα: 24280-78780, 24280-76310, 24280-76842
Fax: 24280-77551
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 374 00