ΠΥΡΑΣΣΟΣ 1*

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 20
Κλίνες: 41
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.hotelpyrassos.gr
E-mail: pyrassos@gmail.com
Τηλέφωνα: 24280-76256, 24280-76449
Fax: 24280-76925
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΚΑΣΝΕΤΗ 36
Περιοχή: ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 374 00