ΑΕΡΙΚΟ

ΑΕΡΙΚΟ

ΚΑΦΕ-ΠΟΤΟ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 370 11
(Στο Δρόμο προς τη Μακρινίτσα)
tel.: 2428 0 99710
Υπεύθυνος: Κος Φιλιπ. Καραίσκος