ΑΔΑΜΕΝΑ

ΑΔΑΜΕΝΑ

Snack Bar
ΠΟΡΤΑΡΙΑ 370 11
tel.: 2428 0 99640
Υπεύθυνος: Κα Σ. Στρέγγλια