ΛΑΓΗΝΙ

ΛΑΓΗΝΙ

Rock Café
ΠΟΡΤΑΡΙΑ 370 11
tel.: 2428 0 90094
Υπεύθυνος: Κα Α. Καραμήτρου