Το Αγνάντι

Το Αγνάντι

Ταβέρνα «Το Αγνάντι»-Πηλιορείτικη Κουζίνα -Γεωργία Καρκαλά

Άγιος Βλάσιος

Τηλ. 6942951426, 6944578472