Καφενείο-Ουζερί -Αποστολία Χατζοπούλου

Καφενείο-Ουζερί -Αποστολία Χατζοπούλου

Παραδοσιακό Καφενείο-Ουζερί -Αποστολία Χατζοπούλου

Άγιος Βλάσιος

Τηλ. 6946971888