Ωκεανίς

Ωκεανίς

Restaurant-Café-Bar «Ωκεανίς»

Μαλάκι

Τηλ. 24280-94994, 6944774799