2ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς «Γεωργιάδειο»

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς «Γεωργιάδειο»

Τέρμα Πορφυρογένη-Αγριά

ΤΚ.37300

Τηλ:24280 91393