3ο Δημοτίκο Σχολείο Αγριάς-Δράκειας

3ο Δημοτίκο Σχολείο Αγριάς-Δράκειας

Αγριά

ΤΚ.38500

Τηλ:24280 96014