Αρχείο για 12 Μαΐου 2019

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΝΕΚΕ

Ο σκουπιδοτενεκές συνεχίζει να βρίσκεται πάνω στο αυλάκι και όχι μόνο. Μετά την ανάρτηση 2498 και έγγραφό σας Δ.Υ.155075/2018 στο τμήμα Σχεδιασμού Εποπτείας και Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας που επιλήφθηκε για το αίτημα. Οι συζητήσεις πολλές το δίκαιο του αιτήματος για απομάκρυνση του σκουπιδοτενεκέ προφανές. Η υπηρεσία ήρθε σε σύγκρουση με [...]