Αρχείο για 19 Ιουλίου 2020

Τποθέτηση πλάκες πεζοδρομίου

Παρακαλώ τοποθέτηση πλακών πεδοδρομίου στην γωνία του οικήματος Μαυροκορδάτου 79 και Δημάρχου Γεωργιάδου (γωνία). Το πεζοδρόμιο είναι από μπετό και σε χαμηλότερο ύψος από το υπόλοιπο μέρος του πεζοδρομίου με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται τα νερά της βροχής ή και τα όμβρια ύδατα των διπλανών οικιών και να δημιουργούνται λίμνες. Επίσης λόγω της υγρασίας επηρεάζεται το [...]