Διοικητική Οικονομική

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

 ΤΗΛ: 2421353602

 

TMHMATA

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ-ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος τηλ: 2421353603

 

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. , Δ.Ε -  ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος  τηλ:  2421353604

 

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΟΓΑ-ΕΛΓΑ

α.Αρμόδιος υπάλληλος για Δ.Δ. Διμηνίου  τηλ : 2421353608               

β.Αρμόδιος υπάλληλος για Δ.Δ. Σέσκλου   τηλ: 2421353626

Αντ/τής ΟΓΑ

γ. Αρμόδιος υπάλληλος για Δ.Δ. Σέσκλου  τηλ : 2421095019

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος τηλ:  2421353607

 

2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρμόδιος υπάλληλος τηλ: 2421353625

 

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ

Αρμόδιος υπάλληλος τηλ:  2421353608

  Edit Translation