ΑΥΡΑ 2**

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 26
Κλίνες: 47
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
E-mail: avravolos@yahoo.gr
Τηλέφωνα: 24210-25370, 76550/1
Fax: 24210-28980
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΣΟΛΩΝΟΣ 3 -ΙΑΣΩΝΟΣ
Περιοχή: ΒΟΛΟΣ
Τ.Κ.: 383 33