ΓΙΟΥΛΙ 1*

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 22
Κλίνες: 43
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: hotelsline.gr/giouli
E-mail: hotelgiouli@in.gr
Τηλέφωνα: 24210-88273
Fax: 24210-88859
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 5
Περιοχή: ΑΛΥΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΓΑΣΩΝ ΒΟΛΟΥ
Τ.Κ.: 383 34