ΙΑΣΩΝ 1*

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 35
Κλίνες: 71
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24210-26075, 26975
Fax: 24210-26975
Χειμερινό Fax:
Οδός: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
Περιοχή: ΒΟΛΟΣ
Τ.Κ.: 383 33