ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1*

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 25
Κλίνες: 41
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.hotelkaragianni.gr
E-mail: hotelkaragianni@yahoo.gr
Τηλέφωνα: 24210-88282, 24210-88273, 6944-274248
Fax: 24210-88859
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: Ν.ΠΑΓΑΣΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ.: 385 00