ΠΑΝΔΩΡΑ A’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 9
Κλίνες: 17
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.pandoramansion.gr
E-mail: info@pandoramansion.gr
Τηλέφωνα: 24280-99404
Fax: 24280-90113
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11