ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΑΛΤΗ B’TAΞHΣ

Τύπος Ξενοδοχείου ΠAPAΔOΣIAKO ΞENOΔOXEIO
Δωμάτια: 7
Κλίνες: 13
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Ιστοσελίδα: www.arhontikasalti.com
E-mail: info@arhontikasalti.com
Τηλέφωνα: 24280-99873
Fax: 24280-99873
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11