ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 2**

Τύπος Ξενοδοχείου ΞEN/XEIO KΛAΣIKOY TYΠOY
Δωμάτια: 8
Κλίνες: 15
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τηλέφωνα: 24280-99075, 90085
Fax: 22480-90085
Χειμερινό Fax:
Οδός:
Περιοχή: ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ
Τ.Κ.: 370 11